Επιχειρηματική Πληροφόρηση

 • Αρχική
 • Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 • Dec 10, 2018

Με ανοιχτά καταστήματα αυτή την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου «εγκαινιάζεται» η λειτουργία της αγοράς για τις τρεις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, καθώς αρχίζει να εφαρμόζεται το γιορτινό διευρυμένο ωράριο. Με βάση τη νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά τις Κυριακές 16, 23 και 30 Δεκεμβρίου. Το ωράριο που προτείνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας είναι από τις 11.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική

Περισσότερα


ΙΟΒΕ: ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΑ ΤΟ 57% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • Dec 10, 2018

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, για το Νοέμβριο, το 57% των καταναλωτών «μόλις τα βγάζει πέρα», το 45% προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το επόμενο 12μηνο, ενώ το 82% των νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ την ίδια περίοδο. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 καταναλωτών, δείχνει ότι μόλις το 13% των ερωτηθέντων θεωρεί αρκετά πιθανή την αποταμίευση το προσεχές 12μηνο και 2% τη θεωρεί πολύ πιθανή. Αντιθέτως, για το 15% δεν είναι πιθανή και για το 67% αδύνατη. Επιπλέον, από το 57% που οριακά τα βγάζει πέρα, το 14% έχει αναγκαστεί να καταφύγει στις αποταμιεύσεις του.

Περισσότερα


ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 • Dec 07, 2018

Νέα παράταση, έως τις 31 Μαΐου, για το καθεστώς εγγύησης των ελληνικών τραπεζών, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Κομισιόν η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερα


ΤτΕ: ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 • Dec 07, 2018

Αύξηση κατά 3,8% εμφάνισαν οι τιμές των γραφείων στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ αύξηση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, καταγράφηκε επίσης τόσο στη Θεσσαλονίκη (0,4%) όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα (2,9%).

Περισσότερα


Ενημέρωση για τη νόμιμη χρήση μουσικής σε επιχειρήσεις

 • Dec 05, 2018

Από την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων αναφορικά με τη νόμιμη χρήση μουσικής σε επιχειρήσεις, ανακοινώνονται τα εξής: «Η  Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, βάσει της υπ’ αριθμ.  262844/18408/13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2085/07.06.2018) υπουργικής απόφασης, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων – μελών της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 224747/4952/15.05.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1767/17.05.2018) υπουργικής απόφασης. Επίσης η ΕΥΕΔ, σύμφωνα με το νόμο και για όσο χρόνο διαρκεί η συλλογική διαχείριση από αυτήν, νομιμοποιείται να συνάπτει και νέες συμβάσεις εκπροσώπησης με πνευματικούς δημιουργούς, εκδότες και με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

 

Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΥΕΔ έχει ως σκοπό τη διαχείριση  και προστασία από παράνομες χρήσεις των δικαιωμάτων των δικαιούχων – μελών της, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/1993 και του Ν. 4481/2017 και ασκεί συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων – μελών της, Ελλήνων και ξένων και  χορηγεί την απαιτούμενη άδεια χρήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη χρήση έργων μουσικής για το εκπροσωπούμενου από αυτήν μουσικό ρεπερτόριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει και των προγραμμάτων που έχουν δημόσια εκτελέσει ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά  όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους – μέλη της.

 

Η ΕΥΕΔ έχει στείλει ήδη ενημερωτικές εγκυκλίους προς επιχειρήσεις, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς που χρησιμοποιούν μουσική, σχετικά με την υποχρέωση που έχουν ως χρήστες μουσικών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993  και του ν. 4481/2017 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, για τη λήψη άδειας χρήσης μουσικής και την καταβολή της αμοιβής των δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο για τη συλλογική διαχείριση.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων της ΕΥΕΔ έχει καταρτίσει αμοιβολόγιο προσαρμοσμένο στις υπάρχουσες συνθήκες,  το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ.

Σας καλούμε να υποστηρίξετε το έργο της ΕΥΕΔ για την ομαλή συνεργασία με τους χρήστες μουσικών έργων, ενημερώνοντας τα μέλη σας για τη νόμιμη υποχρέωσή τους να προμηθευτούν την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής  ώστε να  τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την αδειοδότηση και είσπραξη των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων και την περαιτέρω απόδοση αυτών από την ΕΥΕΔ στους δικαιούχους της.

 

Για τον ίδιο σκοπό  διαπιστευμένοι Συνεργάτες της ΕΥΕΔ , επισκέπτονται τους χώρους χρήσης μουσικής  για να ενημερώσουν τους υπεύθυνους για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τον τρόπο καταβολής τους. Πρόκειται για τους μόνους αρμόδιους για τα παραπάνω και η νόμιμη αυτή αρμοδιότητα αποδεικνύεται  με επίσημη έγγραφη εξουσιοδότηση και ειδική ταυτότητα που φέρει  τη φωτογραφία τους, αρμοδίως υπογεγραμμένη.

Στην περιοχή της Μαγνησίας, ο διαπιστευμένος συνεργάτης της ΕΥΕΔ είναι η κ. Αμαλία Κεφαλά (κιν.6936097784)».                                    

 

 

 

 

 

Περισσότερα


ΕΛ.ΣΤΑΤ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,2% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

 • Dec 05, 2018

Με ρυθμούς 2,2% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας ταχύτητα σε σχέση με το δεύτερο και είναι το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται άνοδος του ΑΕΠ. Σε αυτό συνέβαλαν πολύ οι εξαγωγές. Ωστόσο αδύναμη παραμένει η καταναλωτική δαπάνη, ενώ μείωση σημείωσαν οι επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το ελληνικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε 1% σε τριμηνίαια και 2,2% σε ετήσια στο διάστημα Ιουλίου- Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα


ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΧΘΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 • Dec 05, 2018

Αυστηρότερα πρόστιμα για «μαϊμού» αποδείξεις, αλλαγές στο καθεστώς των κατασχέσεων, αλλά και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους, καθώς και «παράθυρο» για είσπραξη φόρων από τρίτους φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή. Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται πλήθος νέων διατάξεων που κεντρικό στόχο έχουν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Περισσότερα


ΑΑΔΕ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 4ΕΤΙΑΣ

 • Dec 05, 2018

Τις κινήσεις των λογαριασμών για τα έτη 2015-2018 αναμένεται να ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας η φορολογική διοίκηση. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να απευθύνει στις τράπεζες μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών. Σημειώνεται ότι η εφορία έχει τις κινήσεις των λογαριασμών μέχρι το 2014 με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος μεγάλων υποθέσεων. Ταυτόχρονα το σχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή προστίμων για όσους εκδίδουν αποδείξεις από μη δηλωμένες ταμειακές μηχανές αλλά και για τα παράνομα αποστακτήρια και τη λαθραία διακίνηση αλκοόλ.

Περισσότερα


EUROSTAT: TO 17% ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Dec 05, 2018

Στο φαγητό και τα μη αλκοολούχα ποτά πηγαίνει σχεδόν το 17% των δαπανών των Ελλήνων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostat για το 2017.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας, με 16,9% βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ κι ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 12,2%. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ανατολικοευρωπαϊκά κράτη ενώ στις τελευταίες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ρουμανία, όπου το 27,8% της καταναλωτικής δαπάνης προορίζεται για τρόφιμα και ποτά χωρίς αλκοόλ.

Περισσότερα


Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 • Dec 04, 2018

Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών αποτελεί απλή και συστημική λύση, ανέφερε ο Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας χθες σε συνέδριο στο Βερολίνο. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κατάσταση για την ελληνική οικονομία έχει σαφώς βελτιωθεί μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής, ωστόσο όπως είπε προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Επίσης υποστήριξε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος.

Περισσότερα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR