Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός από το "Αχιλλοπούλειο" για την προμήθεια ιατρικών διαλυμάτων

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός από το "Αχιλλοπούλειο" για την προμήθεια ιατρικών διαλυμάτων

Διαγωνισμός από το "Αχιλλοπούλειο" για την προμήθεια ιατρικών διαλυμάτων

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 454.686,00€ με Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και δικαίωμα παράτασης τριών μηνών με μονομερή απόφαση του Δ.Σ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
Βρείτε συνημμένη την περίληψη διακήρυξης.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR