Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός προμήθειας άρτου για στρατιωτικές μονάδες της Λάρισας

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός προμήθειας άρτου για στρατιωτικές μονάδες της Λάρισας

Διαγωνισμός προμήθειας άρτου για στρατιωτικές μονάδες της Λάρισας

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασµάτων ως κάτωθι, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - 1ο  ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ - ∆ΑΚ) µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας έξι μηνών.

Δείτε περισσότερα στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR