Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων ειδών

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων ειδών

Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων ειδών

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την προµήθεια κατεψυγµένων ειδών (λαχανικά - ψάρια - θαλασσινά - κρέατα) για κάλυψη αναγκών μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - ∆ΑΚ), µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 4 Απριλίου 2017.
Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR