Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός προμήθειας συσκευασμένων σάντουιτς

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός προμήθειας συσκευασμένων σάντουιτς

Διαγωνισμός προμήθειας συσκευασμένων σάντουιτς

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την προµήθεια συσκευασµένων σάντουιτς για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ - ∆ΑΚ), µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), µε τους ίδιους όρους και τιµές κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 42.000,00 € πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (21.000,00 € πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 30 Μαρτίου 2017.
Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR