Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέσης Ειδικού Συνεργάτη

To Επιμελητήριο Μαγνησίας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Τριετής κατ’ ελάχιστον εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας ( Επιπέδου Γ2/C2 ).
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Επιπλέον εμπειρία / προϋπηρεσία ως επιστημονικός συνεργάτης σε Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες, θα ληφθούν υπόψη.       

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν Αιτήσεις Υποψηφιότητας από 23/08/2018 έως και 07/09/2018 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το τεύχος προκήρυξης καθώς και η «Αίτηση Υποψηφιότητας» θα επικολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου ( Δημητριάδος 176-Βόλος ), θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου www.cci-magnesia.gr και στον κόμβο http://diavgeia.gov.gr και θα παραμείνουν για όλο το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Μαγνησίας (Δημητριάδος 176 - Βόλος) και στο Τηλεφ. Κέντρο 24210-94700 ( Διοικητικό Τμήμα ) και ώρες 09:00 – 14:00 ( αρμόδια κα Αθανασία Ντρέγκα ).

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ


DOWNLOADS:
Προκήρυξη
Αίτηση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR