Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολής οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής (ορθομαρμάρωση) της πρόσοψης του κτιρίου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας λόγω επικινδυνότητας.

 

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για την επισκευή (ορθομαρμάρωση) της πρόσοψης του κτιρίου του Επιμελητηρίου, στην οδό Δημητριάδος 176, στο Βόλο.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500 €) πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Το ποσοστό (%) έκπτωσης επί της ανωτέρω προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Δημητριάδος 176, 1ος όροφος, τ.κ. 38221, Βόλος, μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00΄.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2421094700 (εσωτ. 4 – αρμόδια κα Μαρία Καραγιάννη).

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ.

Επιπλέον συνημμένα: Τεχνική έκθεση και Προϋπολογισμός του έργου.

 


DOWNLOADS:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR