Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Μαθητεία Αποφοίτων ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Μαθητεία Αποφοίτων ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, αναφορικά στην Μαθητεία Αποφοίτων ΕΠΑΛ, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ακόμη και ατομικές) μπορούν να απασχολούν μαθητευόμενους (απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.) για τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα για διάστημα εκατόν πενήντα έξι  (156) ημερών (περίπου εννέα 9 μήνες). Μετά τη λήξη του προγράμματος η επιχείρηση δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Η ημερήσια αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση θα είναι 9,30€. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Για τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας για το σχολικό έτος 2019-2020, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

1/ η συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τον τίτλο Βεβαίωση Εργοδότη (επισυνάπτεται) και η αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): mail@dide.mag.sch.gr

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε  στα τηλέφωνα: 2421047386 (κα Εμμανουήλ) ή στο 6972865043 (κος Ταχούλας).

2/ η καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ. Για είσοδο πατήστε ΕΔΩ.

Για τυχόν προβλήματα καταχώρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική υποστήριξη του ΟΑΕΔ στο 11320.

Σε περίπτωση δεσμευμένης θέσης (συγκεκριμένου μαθητευόμενου), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ΜΟΝΟ σε συμπλήρωση της Βεβαίωσης Εργοδότη. Η καταγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των τμημάτων μαθητείας.

                                                                                                 

Παράλληλα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), λαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Μαθητεία» στο χώρο εργασίας.

   Για το σχολικό έτος 2019-2020 το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

 

 1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
 2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Γραφικών Τεχνών
 4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
 5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
 6. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
 7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 8. Αισθητικής Τέχνης
 9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 11. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 12. Τεχνικός Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
 13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων
 14. Τεχνικός Οχημάτων
 15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 16. Βοηθός Νοσηλευτή
 17. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 18. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 19. Βοηθός Φαρμακείου
 20. Κομμωτικής Τέχνης
 21. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης.
 22. Τεχνικός θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
 23. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
 24. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics).
 25. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών.
 26. Αργυροχρυσοχοΐας.
 27. Τεχνικός ζυθοποιίας.
 28. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος.
 29. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη. 

 

   Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων

 

Οι επιχειρήσεις - φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», οφείλουν να διασφαλίζουν τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε ΕΔΩ.

 

 

Αμοιβή

 

Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων  του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή  µε 21,78€.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση θα είναι 9,30 € ανά ημέρα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση και να αποδίδει όλα τα νόμιμα επιδόματα (δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα άδειας) όπου αυτά ισχύουν. Το ποσό της επιδότησης από το πρόγραμμα καταβάλλεται απευθείας στον μαθητευόμενο και ανέρχεται στα 16,54 € ημερησίως.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

29,04€ x 75% = 21,78€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78/2 = 10,89€ 

Εισφορές εργοδότη

10,89€ x 37,28% = 4,06

Εισφορές μαθητευόμενου

10,89€ x 3,28% = 0,36€

Σύνολο εισφορών

4,06€ + 0,36€ = 4,42

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο

21,78€ - 0,36€ = 21,42€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,78€ (ημερομίσθιο) + 4,06€ (ασφαλιστικές εισφορές)  – 16,54€ (επιδότηση) = 9,30

Καθαρό αποδιδόμενο ποσό από τον εργοδότη στον μαθητευόμενο

21,78 € (ημερομίσθιο) – 16,54€ (επιδότηση)- 0,36€ (ασφαλιστικές εισφορές μαθητευόμενου) = 4,88€

 

                                                                                                                             

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Αριθμός Μαθητευομένων ανά Εργοδότη

 

Ο ανώτατος  αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα:

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.
 • Οι εργοδότες-φορείς που απασχολούν 1-5 άτομα μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.
 • Οι εργοδότες-φορείς που απασχολούν 6-10 άτομα μπορούν να δέχονται δύο (2) μαθητευόμενους.
 • Οι εργοδότες-φορείς που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων με ανώτατο όριο τους 40 μαθητευόμενους.
 • Οι εργοδότες-φορείς που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα.
 • Οι εργοδότες-φορείς που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR