Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ξεκινά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα» του ΠΘ

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Ξεκινά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα» του ΠΘ

Ξεκινά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα» του ΠΘ

Εκδόθηκε η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται σε υπάρχοντες/ούσες κι εν δυνάμει επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε επιστήμονες, που έχουν ενδιαφέρον για τον χώρο της επιχειρηματικότητας.
Το πρόγραμμα προσφέρει εμβάθυνση στα εργαλεία και τις μεθόδους της νέας, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης, με έμφαση στην άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης.
Είναι διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί εργαζόμενους κι επιχειρηματίες, με τα μαθήματα να λαμβάνουν χώρα κάθε δεύτερη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο στη Λάρισα (Γαιόπολις).
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr).
Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 (με φυσική παράδοση ή με σφραγίδα/ απόδειξη ταχυδρομείου).

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.
Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις).
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών), η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική εμπειρία.
Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (mscentrepreneurship.uth.gr). Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00.
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, μέσω Skype, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» (mscentrepreneurship.uth.gr), μέσω email (msc-entrepreneurship@uth.gr) και τηλεφωνικά από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα, Τηλ: 24210 74876).


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR