Προγράμματα - Επιδoτήσεις

Προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 • Αρχική
 • Προγράμματα - Επιδoτήσεις
 • Προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), προσφέρει προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις [πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI» Employment and social innovation)].

Στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις μικροχρηματοδοτήσεις/μικροπιστώσεις, με μειωμένο επιτόκιο και περιορισμένες εξασφαλίσεις, τα οποία και προσφέρονται λόγω των παρεχόμενων εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως και 9 εργαζόμενους με Κύκλο Εργασιών/Ενεργητικό έως € 2 εκατ.) και νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση εκκίνησης – ανάπτυξης. Καλύπτονται δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων [όπως ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού] καθώς και δαπάνες που γίνονται στα πλαίσια ίδρυσης - σύστασης επιχειρήσεων. Παρέχονται μακροπρόθεσμα δάνεια έως € 25.000 ανά δικαιούχο (υπό προϋποθέσεις και έως € 50.000), μέγιστης διάρκειας έως 6 έτη, με την αποπληρωμή να μπορεί να πραγματοποιείται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις (υπό προϋποθέσεις παρέχεται και περίοδο χάριτος κεφαλαίου διάρκειας 6 μηνών).

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας, τα οφέλη για τους υποψήφιους πιστούχους αφορούν σε:

-μειωμένο επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων με ανώτατο όριο το 8% (πλέον της νόμιμης εισφοράς)

-μειωμένο ποσό καλυμμάτων

-εκπτώσεις στις προμήθειες επί του Τιμολογίου της Τράπεζας

-στους δικαιούχους του προγράμματος θα παρέχονται -αν το επιθυμούν- δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματική τους δράση από εξειδικευμένους συμβούλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος  

- αλλά και για το σύνολο των προϊόντων που προσφέρει η Τράπεζά μας (Εταιρικούς Λογ/μούς Όψεως, τερματικά POS, Μισθοδοσία Υπαλλήλων, Πληρωμές Δημοσίου και Εξοφλήσεις Λογαριασμών χωρίς έξοδα με e – banking, Χρηματοδότηση Επενδυτικών Προγραμμάτων, Ταμιευτήρια, Προθεσμιακές Καταθέσεις με υψηλά επιτόκια κ.α.)

- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κατάστημα της Τράπεζας Ιωλκού 2 με Αργοναυτών και στα τηλέφωνα 2421076801 (κος Νικολέρης), 2421076805 (κα Ραπτοδήμου) και 2421076808 (κος Θεοδώρου).

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR