Σεμινάρια

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας - Γ’ κατηγορίας

 • Αρχική
 • Σεμινάρια
 • Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας - Γ’ κατηγορίας

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας - Γ’ κατηγορίας

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας για εργοδότες

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021

 

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας στο Βόλο και στα νησιά των Σποράδων για επιχειρήσεις που ανήκουν στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας. Τα εν λόγω σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά επιμόρφωση εργοδοτών και είναι διάρκειας 10 ωρών, κατανεμημένες σε 2 ημέρες από 5 ώρες έκαστη.

Φέτος, λόγω της επικρατούσας κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ για την πρόληψη της διασποράς, το κάθε σεμινάριο θα διεξάγεται με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ο οποίος δεν θα ξεπερνάει τα 15 άτομα, σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εργοδότες που διαθέτουν τα προσόντα των παρ. (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του ΚΝΥΑΕ (ν.3850/2010) ή είναι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ και απασχολούν έως 3 εργαζομένους έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να επιμορφωθεί ο ίδιος, θα πρέπει να υποβάλλει στον φορέα μας αίτηση συμμετοχής που μπορεί να προμηθευτεί από την ιστοσελίδα www.cci-magnesia.gr.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Οι εργοδότες-μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στο Επιμελητήριο Μαγνησίας μέχρι και το τρέχον έτος και να καταθέσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στα σεμινάρια τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής με τη σφραγίδα της επιχείρησης
 • Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου
 • Κόστος συμμετοχής € 30 σε:

Α) μετρητά ή

Β) αποδεικτικό κατάθεσής του μέσω ταχυδρομικής επιταγής στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Στην ταχυδρομική επιταγή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Γ) αποδεικτικό μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στην τράπεζα Eurobank. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Για εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας θα πρέπει να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής με τη σφραγίδα τους
 • Φωτοτυπία Έναρξης Δραστηριότητας και τυχόν τροποποιήσεις
 • Εάν πρόκειται για εταιρεία, φωτοτυπία του καταστατικού επί του οποίου θα υπάρχει σαφώς σημειωμένο το σημείο το οποίο αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι ο διαχειριστής
 • Απόφαση ΔΣ για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εάν απαιτείται.
 • Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου
 • Κόστος συμμετοχής € 50 σε:
 1. μετρητά ή
 2. αποδεικτικό κατάθεσής του μέσω ταχυδρομικής επιταγής στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Στην ταχυδρομική επιταγή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 3. αποδεικτικό μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στην τράπεζα Eurobank. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Για την αποστολή του χρηματικού ποσού απαιτείται προηγουμένως συνεννόηση με την αρμόδια υπάλληλο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω email στο info@cci-magnesia.gr

Με την κατάθεση, χορηγείται από την Υπηρεσία μας πρωτοκολλημένο φωτοαντίγραφο της αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση Τεχνικού Ασφαλείας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421094700 (επιλογή 5), αρμόδια κα Ελένη Πασχάλη.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR