Home Logo

Open Mall

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (αρχιτέκτονα) για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037645

 • Αρχική
 • Open Mall
 • Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (αρχιτέκτονα) για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037645

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (αρχιτέκτονα) για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037645

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Δήμος Αλμυρού υλοποιούν από κοινού της πρότασης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Αλμυρού και συν-δικαιούχο το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1.654.334,00 εξ των οποίων €1.486.334,00 κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Αλμυρού και €168.000,00 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Η υλοποίηση της πράξης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθ. 01/24-02-2021 απόφασης του ΔΣ.

 

Tο έργο στοχεύει στην επέκταση του υφιστάμενου «πράσινου δικτύου» και στη δημιουργία ενός ενιαίου σύγχρονου εμπορικού κέντρου, μέσω της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, της ανάδειξης της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής του Αλμυρού, της πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και των ενεργειών προβολής και προώθησης του Εμπορικού κέντρου.

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αλμυρού θα προάγει τον Δήμο σε εμπορικό πρότυπο της ευρύτερης περιοχής αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό brand name, αναδεικνύοντας τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου

Ο συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» και θα συνεπικουρεί στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα προβεί στην σύναψη μίας (1) διακριτής σύμβασης έργου για την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα που αναζητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ1.5: Σύμβαση μίσθωσης έργου, ΠΕ Αρχιτέκτονα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο συνεργάτης θα ασχοληθεί με την διαχείριση και την διοίκηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

 

Ειδικότερα οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητήριου αυτές αφορούν την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων και στοιχείων σήμανσης, προμήθεια νέων τεντών και προσαρμογή υφισταμένων  κλπ.) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής (δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας).

 

Το έκτακτο προσωπικό που θα προσληφθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα συμμετέχει στην υποστήριξη των υποέργων 4, 5 & 6 της πράξης που υλοποιούνται από τον συνδικαιούχο  τα οποία περιλαμβάνουν:

 

Υποέργο 4 : Η ανάδειξη της ταυτότητας του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Αλμυρού με την αναβάθμιση των όψεων των επιχειρήσεων.

Υποέργο 5: Η πλατφόρμα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου και υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών μέσα από μια κοινή smart εφαρμογή, λειτουργώντας ως ένα οικοσύστημα αλληλεπίδρασης και συνέργειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Υποέργο 6: Προβολή και προώθηση της περιοχής και περιλαμβάνει: α) Το branding, β) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γ) το ραδιοφωνικό spot.

Παράλληλα, θα είναι υπεύθυνο για τα τις παρακάτω εργασίες:

 

ΠΕ 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα υποέργα 4 (Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής), 5 (Συστήματα /πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας) και 6 (Προβολή και προώθηση περιοχής παρέμβασης)  του έργου του δικαιούχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

Παραδοτέα:

Π.1. Τριμηνιαία αναφορά του στελέχους (που θα παρακολουθεί το φυσικό αντικείμενο) προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης.

Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών

Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

 

ΠΕ 2: Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου
 • Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Παραδοτέα:

Π2 Μηνιαία αναφορά (του στελέχους που θα παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενο) προς Υπεύθυνο έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου κλπ

Π2.1 : Κατάρτιση cash flow έργου

Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων

 

ΠΕ 3 :  Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη  αναφορών προς την ΕΥΔ:

 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για την σύνταξη και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για την Σύνταξη και υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για την σύνταξη και υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης
 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Προεργασία και υποβοήθηση του Δικαιούχου για τη Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)

Παραδοτέα:

Π3: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές και των δύο στελεχών ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με την Διαχειριστική.

Π 3.1 :   ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτών 

Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)

Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)

Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών

Π 3.5 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα

ΠΕ 4 : Εργασίες σχετικές με Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Εργασίες σχετικές με Εθνικούς Διαγωνισμούς:

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:

 • Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
 • Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
 • Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης

Παραδοτέα:

Π4: Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές και των δύο στελεχών ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.

Π 4.1:Τεύχη διαγωνισμών  

Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών

Π 4.3: Συμβάσεις

 

ΠΕ 5: Εργασίες Παρακολούθησης της  Πράξης :

 • Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 • Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
 • Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
 • Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ. αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα

Παραδοτέα:

Π5: Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές / απολογισμούς και των δύο στελεχών ως ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου και προτάσεων –αν υπάρχουν- για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των ενδιαφερομένων μερών της πράξης.

Π 5.1 :   Ενημέρωση Φακέλου έργου με τη σχετική αλληλογραφία/έγγραφα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

banner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner image
banner imagebanner imagebanner imagebanner image
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR