Home Logo

Νέα - Επιμελητηριακά Νέα

Λεύκωμα - Οδηγός Εξαγωγικών Επιχειρήσεων ΕΟΑΕΝ 2017

Λεύκωμα - Οδηγός Εξαγωγικών Επιχειρήσεων ΕΟΑΕΝ 2017

 

Η έκδοση Λευκώματος - Οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων είναι μία ακόμα πρωτοβουλία του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Σκοπός είναι καταρχάς, για πρώτη φορά, να γνωρίσουν φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού για το ιστορικό, σκοπούς και δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και δεύτερον να παρέχει έναν πλήρη, εύχρηστο και εμπεριστατωμένο οδηγό εξαγωγικών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων των μελών του Ομίλου.
Η νέα προσπάθεια θα συμβάλλει αφενός στη διεθνή προβολή του έργου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και αφετέρου στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Συνεπώς η έκδοση 160 +4 σελίδων αποτελείται από δύο μέρη:
α) Πληροφορίες για τον Όμιλο (Ενότητες 1, 2, 4)
β) Οδηγός παραγωγικών και εμπορικών ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ Επιχειρήσεων ανά τομέα (Ενότητα 5)
Για να ενισχυθεί το κύρος του Λευκώματος - Οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, θα περιληφθούν κάποια άρθρα από σημαντικούς φορείς - χορηγούς - υποστηρικτές με θέματα που άπτονται της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στα νησιά μας. (Ενότητα 3)
Πέραν της έντυπης έκδοσης, ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα αναρτήσει τον εν λόγο Οδηγό σε νέα ειδική ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα. Η νέα ιστοσελίδα θα έχει την δυνατότητα να γίνει πολύγλωσση, και να εμπλουτίζεται άμεσα με νέες εγγραφές εξαγωγικών εταιρειών, με σχετικά άρθρα που να αφορούν τον ξένο επιχειρηματία-επενδυτή που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τη χώρα μας. Τέλος, θα ενισχύσουμε την προσπάθεια για συνεχή και επίκαιρη πληροφόρηση.
Η έκδοση και η ιστοσελίδα θα χρηματοδοτηθούν από την ευγενική χορηγία “Μεγάλων χορηγών”, “χορηγών”, “υποστηρικτές” και “διαφημιζόμενους”. Ο τιμοκατάλογος είναι παρακάτω. Η έκδοση και η ιστοσελίδα θα βγουν στον αέρα το 2017.

Δομή της έκδοσης
Περιεχόμενα (3 Σελίδες)
Ενότητα 1. About the Chambers Group for the Development of Greek Isles (26 Σελίδες)
Ιστορικό ΕΟΑΕΝ
Στρατηγικοί Στόχοι
Δραστηριότητες
Ιστορικό INSULEUR - Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Νομική Προσωπικότητα
Διοίκηση
Τα μέλη
1 Ενότητα 2. Editorial (2 Σελίδες)
Χαιρετισμός Προέδρων Ε.Ο.Α.Ε.Ν. & INSULEUR κ.α.
Ενότητα 3. Advertorials Featured Articles (18 Σελίδες) Κυρίως για μεγάλους χορηγούς, χορηγούς και υποστηρικτές.
Κείμενο Δημοσιότητας
– Άρθρα
– Εταιρική
Παρουσίαση
Ενότητα 4. Member Chambers of E.O.A.E.N. (38 Σελίδες)
Παρουσίαση 19 επιμελητήριων μελών του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
Ενότητα 5. Guide to Exporting Trade, Manufacturing and Production Companies
Members of E.O.A.E.N. (38 Σελίδες)
Οδηγός ανά τομέα όλων των εξαγωγικών επιχειρήσεων - Δωρεάν καταχώρηση με τα κύρια στοιχεία κάθε επιχείρησης.
Κάθε Επιμελητήριο θα παρέχει μία λίστα από 20 εξαγωγικές (παραγωγικές ή εμπορικές) επιχειρήσεις της περιοχής τους. Αυτές θα καταχωρηθούν δωρεάν σε αυτή την Ενότητα. Θα κατανεμηθούν ανά κατηγορία/ τομέα δραστηριότητα για την μέγιστη ευκολία του ξένου αναγνώστη.
Για κάθε επιχείρηση, θα καταχωρηθεί η διεύθυνση της έδρας, ο τομέας δραστηριότητας, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, η ιστοσελίδα, το email και χώρες
εξαγωγής.
Κατηγορίες
1. Food & Beverage & Agriculture (276) - 12 subcategories
2. Packaging & Technology (16)
3. Cosmetics & Personal Care (23)
4. Textile, Clothing & Footware Industry (11)
5. Art & Pottery (4)
6. Heavy Industry - Manufacturers (52)
7. Light Industry - Manufacturers (24)
8. Building & Construction (23)
9. Marine Industry (17)
10. Auto Industry (3)
11. Information Technology (3)
12. Miscellaneous (9)

Ολοσέλιδες Διαφημίσεις: (35 Σελίδες) Η ολοσέλιδη διαφήμιση κάθε εξαγωγικής εταιρείας θα είναι τοποθετημένη κατά προτίμηση κοντά στο Επιμελητήριο όπου ανήκει.

Τιράζ - Διανομή
Θα εκτυπωθούν 2000 οδηγοί, τα οποία θα διανεμηθούν
α) σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας
β) σε όλους τους Εμπορικούς Ακόλουθους στις Πρεσβείες της Ελλάδας του εξωτερικού
γ) σε Φορείς και Επιμελητήρια στην Ευρώπη
δ) στα Μέλη Επιμελητήρια του Insuleur

Τεχνικές προδιαγραφές της έκδοσης:
Πολυτελή έκδοση υψηλών προδιαγραφών σε ποιότητα και design. Εύχρηστος, εμπεριστατωμένος με μελετημένη δομή και εύκολη χρήση.
Σχήμα: 17 x 24 cm (ανάπτυγμα 34 x 24 cm)
Σελίδες: 160 + 4
Χαρτί στο Εξώφυλλο: Velvet 300 gr
Χαρτί στο εσωτερικό σελίδας: Velvet 100 gr
Εκτύπωση έγχρωμη: 4 χρώματα
Επιπλέον Εργασία: Πλαστικοποίηση γυαλιστερή α’ όψης εξώφυλλου

Η προβολή σας σε νέα Ιστοσελίδα
Πέραν της έντυπης έκδοσης, ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα αναρτήσει τον εν λόγο Οδηγό σε νέα ειδική ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα. Η νέα ιστοσελίδα θα έχει την δυνατότητα να γίνει πολύγλωσση, και να εμπλουτίζεται άμεσα με νέες εγγραφές εξαγωγικών εταιρειών, με σχετικά άρθρα που να αφορούν τον ξένο επιχειρηματία / επενδυτή που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τη χώρα μας. Τέλος, θα ενισχύσουμε την προσπάθεια για συνεχή και επίκαιρη πληροφόρηση.

Οφέλη από την προβολή σας
Ο Οδηγός διατίθεται για πρώτη φορά στην αγγλική, σε πολυτελή έκδοση με περιεχόμενο κύρους και ποιοτικά ουσιαστικό, χρήσιμο και εύχρηστο.
Ως εκ τούτου, για πρώτη φορά, θα διανεμηθεί σε φορείς του εξωτερικού για διάθεση προς επαγγελματίες, επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του για ενημέρωση και προβολή της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας και νησιωτικότητας, ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα προβάλλει τις εξαγωγικές εταιρείες που ανήκουν στα Επιμελητήρια μέλη τους.
Η έκδοση θα διανεμηθεί
α) σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας
β) σε όλους τους Εμπορικούς Ακόλουθους στις Πρεσβείες της Ελλάδας του εξωτερικού
γ) σε Φορείς και Επιμελητήρια στην Ευρώπη
δ) στα Μέλη Επιμελητήρια του Insuleur (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητήριων, που ίδρυσε ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν).
ε) σε όλα τα Διμερή Επιμελητήρια και
στ) σε όλους τους Εμπορικούς Ακόλουθους των Ξένων Πρεσβειών
Οι αναγνώστες του Οδηγού – Λευκώματος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων είναι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να μάθουν για τις εξαγωγικές εταιρείες της Ελλάδας και προσδοκούν σε συνεργασία. Ο Οδηγός θα χρησιμεύσει ως μοχλός συναντήσεων Β2Β και επαφή για περισσότερες πληροφορίες.
Αποστολή στοιχείων στην υπεύθυνη του Οδηγού – Λευκώματος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων:
Κρεμλή Άννα
Διαφημίσεις – Εκθέσεις – Εκδόσεις
Αγίας Άννης 5, Χαλάνδρι
15232 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ. 212 100 4102
www.kremlianna.gr
Email: info@kremlianna.gr


DOWNLOADS:
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

banner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner image
banner imagebanner imagebanner imagebanner image
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR