Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ολοκληρώνεται η κατάθεση αιτήσεων για την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ολοκληρώνεται η κατάθεση αιτήσεων για την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ολοκληρώνονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο Έργο της ΚΕΕ, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα». 

Το έργο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5034827.

Αναλυτικότερα:

 • Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC
 • Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 ευρώ/ώρα παρακολούθησης).
 • Στόχος της δράσης είναι:

Οι εργαζόμενοι-ωφελούμενοι της πράξης

 • να αποκτήσουν πρόσθετες –της άσκησης του επαγγέλματός τους- ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες,
 • να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους,
 • να βελτιώσουν τους όρους απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα,
 • να εξασφαλίσουν προσφορότερους εργασιακούς όρους,
 • να προσαρμοστούν ευκολότερα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • να εξοικειωθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα σε ότι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας και
 • να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, που σταδιακά συντελείται.

Οι επιχειρήσεις

 • να υποστηριχθούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε εργαζόμενους, που διαθέτουν ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες και προοπτική να τις αναβαθμίζουν, διότι, ανθρώπινο δυναμικό με ανάλογα προσόντα, μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, σε συνθήκες έντασης του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΕΕ, στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις για την πλήρωση του προγράμματος.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα και αιτήσεις για συμμετοχή στο Έργο, περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uch.gr.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR