Νέα

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

 • Αρχική
 • Νέα
 • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επιμελητήριο Μαγνησίας: Ο Βιολογικός των Καλών Νερών στο τραπέζι συζήτησης με τον Σύλλογο Τουριστικής Ανάπτυξης Καλών Νερών

 • Jul 01, 2020

Την Δευτέρα 29/06/20 ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργαδάκης Δημήτριος και η κ. Εύα Αρβανίτη, επιχειρηματίας του καταλύματος LEVANTES στα Καλά Νερά, συναντήθηκαν στο Επιμελητήριο Μαγνησίας με τον Πρόεδρο κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των οποίων και με την κ. Θέκλα Καμμένου, που έχει Τουριστικό γραφείο στα Καλά Νερά και ενημέρωσαν για το μείζον θέμα της ανάγκης της άμεσης Δημοπράτησης του Ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλών Νερών το οποίο καθυστερεί εσκεμμένα, κυρίως , από τον Δήμου Νοτίου Πηλίου, δυστυχώς, εδώ και δύο (2) χρόνια !!!.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου, που εκπροσωπεί όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής των Καλών Νερών, μετά την ενημέρωση, υποσχέθηκε τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι και αυτοί θα κάνουν ότι είναι δυνατόν, παρεμβαίνοντας στους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, Δήμο Νοτίου Πηλίου) ώστε να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατόν, το μέγιστο περιβαλλοντικό αυτό έργο που είναι άκρως αναγκαίο για την Προστασία ολόκληρου του Παγασητικού Κόλπου.

 

Περισσότερα


Ολοκληρώνεται η κατάθεση αιτήσεων για την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 • Jun 23, 2020

Ολοκληρώνονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο Έργο της ΚΕΕ, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα». 

Το έργο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5034827.

Αναλυτικότερα:

 • Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC
 • Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 ευρώ/ώρα παρακολούθησης).
 • Στόχος της δράσης είναι:

Οι εργαζόμενοι-ωφελούμενοι της πράξης

 • να αποκτήσουν πρόσθετες –της άσκησης του επαγγέλματός τους- ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες,
 • να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους,
 • να βελτιώσουν τους όρους απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα,
 • να εξασφαλίσουν προσφορότερους εργασιακούς όρους,
 • να προσαρμοστούν ευκολότερα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • να εξοικειωθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα σε ότι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας και
 • να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, που σταδιακά συντελείται.

Οι επιχειρήσεις

 • να υποστηριχθούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε εργαζόμενους, που διαθέτουν ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες και προοπτική να τις αναβαθμίζουν, διότι, ανθρώπινο δυναμικό με ανάλογα προσόντα, μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, σε συνθήκες έντασης του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΕΕ, στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις για την πλήρωση του προγράμματος.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα και αιτήσεις για συμμετοχή στο Έργο, περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uch.gr.

Περισσότερα


Πιστοποιημένα σεμινάρια για τα τουριστικά καταλύματα στα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα

 • Jun 23, 2020

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο πλαίσιο των ανταποδοτικών του υπηρεσιών και, κατόπιν της  έγκρισης του εκπαιδευτικού υλικού από το Υπουργείο Τουρισμού, πραγματοποιεί δωρεάν πιστοποιημένο σεμινάριο, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Π.Θ., πάνω στα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν από το Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε τετρακόσιες (400) επιχειρήσεις που θα καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://learning.uth.gr/health-protocol/ .

Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 24/06/2020.

Τονίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω σεμινάριο έχει ο ιδιοκτήτης ή ο συντονιστής τουριστικού καταλύματος, το οποίο είναι μέλος του Επιμελητήριου Μαγνησίας. Η θέση του συντονιστή μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή/Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με διευκρίνιση του Υπουργείου Τουρισμού, η παρακολούθηση του πιστοποιημένου σεμιναρίου για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι προαιρετική και συμπληρωματική στην υποχρεωτική εκπαίδευση που παρέχεται από την πλατφόρμα του Υπουργείου για την έκδοση του σήματος Health First.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στα τηλέφωνα 24210 06391 - 90 – 66 ή ηλεκτρονικά στο learning@uth.gr. ή με το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24210 94700, εσωτερικό 5, ή να συνδεθούν με την πλατφόρμα μέσω της επίσης ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cci-magnesia.gr/articles/displayArticles/2690

 

Περισσότερα


Σεμινάρια για τους επιχειρηματίες του τουρισμού από το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Jun 12, 2020

Πιστοποιημένα σεμινάρια προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, που είναι μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, πάνω στα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19», διοργανώνουν από κοινού το Επιμελητήριο Μαγνησίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την επιστημονική ευθύνη των σεμιναρίων θα έχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Π.Θ. με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Του εκπαιδευτικού προγράμματος θα προηγηθεί η έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού από το Υπουργείο Τουρισμού σε  συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΥ.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Η συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους καταρτιζόμενους, καθώς την δαπάνη καλύπτει το Επιμελητήριο Μαγνησίας, μέσω των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει.

 

Περισσότερα


Κανόνες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

 • Jun 10, 2020

Η ΚΥΑ υπό τον τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» που αναρτήθηκε το Σάββατο 30 Μάϊου ην Παρασκευή στον ιστότοπο των Υπουργείων Οικονομικών-Υγείας και Τουρισμού προσδιορίζει τους κανόνες λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Συνημμένα θα βρείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ.

Περισσότερα


Επιμελητήριο Μαγνησίας: Δίκαια τα αιτήματα ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων

 • Jun 05, 2020

Άμεση συνάντηση με τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών θα επιδιώξει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ώστε να μεταφέρει τα αιτήματα του Σωματείου Τουριστικών Λεωφορείων & Γραφείων «Η Μαγνησία».

Αυτό τονίστηκε σε συνάντηση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, η πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Θέκλα Καμμένου και ο Οικονομικός Επόπτης Νίκος Αγγελέτος με τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου κ.κ. Χρήστο Κορωναίο, Αθανάσιο Σιμώτα και Ιωάννη Τσινή.

Τα μέλη του Προεδρείου ξεκίνησαν την επικοινωνία των αιτημάτων τους με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Βόλου και συνεχίζουν τις επαφές τους με φορείς της περιοχής.

Μεταξύ των κύριων ζητούμενών τους η αποζημίωση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων (όπως συνέβη άλλωστε και στην περίπτωση της Γερμανίας), η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις οδικές μεταφορές στο 13%, το πάγωμα πληρωμής τρεχουσών οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ως το καλοκαίρι του 2021, η μείωση των τελών κυκλοφορίας και η παρέμβαση του κράτους για την εξίσωση των ασφαλίστρων με τα ΚΤΕΛ.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων ζητούν την πληρωμή των διοδίων σε αναλογία με τις θέσεις και όχι με το ύψος του οχήματος, την παράταση του ορίου ηλικίας διαγραφής των τουριστικών λεωφορείων, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Τέλος, τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου εστίασαν και στο ζήτημα της υποκλοπής έργου από τα υπεραστικά λεωφορεία. Μεταξύ άλλων, ζητούν την παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Παιδείας για το θέμα των σχολικών εκδρομών και μισθώσεων λεωφορείων ώστε να ξεκαθαριστεί άμεσα το έργο των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του ο κ. Μπασδάνης, χαρακτήρισε καταφανώς δίκαια τα αιτήματά τους, σημειώνοντας ότι ο κλάδος τους ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως υπογραμμίστηκε κατά τη συνάντηση θα πρέπει -σε αυτή την φάση τουλάχιστον- να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ώστε τουλάχιστον το 2021 –καθώς το 2020 θεωρείται χαμένη χρονιά- να βρει τους περισσότερους επαγγελματίες του χώρου όρθιους.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τα αιτήματα του κλάδου προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

Περισσότερα


Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας

 • Jun 05, 2020

Στη δωρεά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προχώρησε το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, μετά το σχετικό της αίτημα λόγω και των αυξημένων αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας το τελευταίο δίμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, συνοδευόμενος από τον Οικονομικό Επόπτη Νίκο Αγγελέτος επισκέφθηκε το Αστυνομικό Μέγαρο Μαγνησίας, όπου είχε συνάντηση με τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας κ. Μιλτιάδη Αλεξάκη.

Ειδικότερα, παραδόθηκαν από την πλευρά του Επιμελητηρίου Μαγνησίας έξι (6) σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μάρκας HP COMPAQ με λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και ισάριθμα πληκτρολόγια-ποντίκια, ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας HP PRO DESK 400 G6 MT τύπου SERVER με λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και αντίστοιχο πληκτρολόγιο-ποντίκι, καθώς επίσης και μία οθόνη μάρκας LG 22 ιντσών.

Από την πλευρά του ο κ. Αλεξάκης ευχαρίστησε την Διοίκηση του Επιμελητηρίου που για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα της Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη δωρεά θα βοηθήσει στο έργο της ΕΛΑΣ και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα στο έπακρο, με άμεσο αντίκρισμα στην αποτελεσματικότητα και στη λειτουργικότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Από την πλευρά του ο κ. Μπασδάνης υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα δίνει πάντα το παρών σε κάθε έκκληση της Αστυνομίας που θα μπορεί να βοηθήσει στο έργο της συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην προσφορά προς την κοινωνία.

Η συνάντηση, που έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, εστιάστηκε στις ελλείψεις που υπάρχουν στην ΕΛΑΣ μετά και τις αυξημένες ανάγκες που σημειώνονται και στα 10 τμήματα ευθύνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Για παράδειγμα, η έλλειψη ψηφιακού συστήματος στο Κέντρο της αστυνομικής δύναμης του νομού θα βοηθούσε στην όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή και παρακολούθηση των συμβάντων.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε ότι η προμήθεια των 7 αυτοκινήτων μέσω ΕΣΠΑ μέχρι τέλος του χρόνου θα αποτελέσει ανάσα για ισάριθμα αστυνομικά τμήματα, καθώς ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αποτελούσε διαχρονικά το μεγάλο «αγκάθι» στην απρόσκοπτη λειτουργία της αστυνομικής δύναμης.

 

Περισσότερα


Ανοιγμα όλων των ξενοδοχειακών μονάδων από 1η Ιουνίου ζητεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας

 • May 29, 2020

Επιστολή για την επαναλειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζομένων δωματίων από 01.06.2020 όπως αρχικά είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης προς τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και τους Γενικούς Γραμματείς Τουρισμού και Οικονομικής Πολιτικής κ.κ. Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Λούλη αντίστοιχα.

Με δεδομένο ότι πολλοί επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού καταγράφουν ήδη ενδιαφέρον για το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος, όπως επισημαίνεται θα ήταν καταστροφικό αν το άνοιγμα των μονάδων και των  καταλυμάτων που εξαιρούνται μετακυλύονταν για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Ήρθε εις γνώσιν μας η σχετική διάταξη που καθορίζει τον τρόπο επαναλειτουργίας των τουριστικών μονάδων στην μετά Covid 19 εποχή. Εδώ και ένα μήνα είχαμε την ενημέρωση - και δια μέσου των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού - ότι η επανεκκίνηση των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων 12 μήνης λειτουργίας προβλεπόταν για την 01 Ιουνίου 2020. Μόλις σήμερα ενημερωθήκαμε και κατόπιν καταγγελιών μελών μας (Ιδιοκτητών Τουριστικών Μη Κύριων Καταλυμάτων 12μηνης λειτουργίας) ότι αλλάζει η απόφαση και αποσυνδέεται από την 12μηνη λειτουργία και αλλάζει το κριτήριο. Πλέον το κριτήριο είναι η μορφή των μονάδων και τα παρακάτω εξαιρούνται :

 • Μονάδες Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων - Δωματίων
 • Μονάδες Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών
 • Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις
 • Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις Ειδικού Καθεστώτος Ν. 4179/2013

 

Τα Τουριστικά καταλύματα παρόλα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος, είναι επιχειρήσεις βιώσιμες και πολύ σημαντικές, ιδίως για την επαρχία. Παράλληλα, και βάση των εξαγγελιών οι εν λόγω επιχειρηματίες είχαν ήδη ξεκινήσει προετοιμάσεις και είχαν αρχίσει να δέχονται κρατήσεις πελατών, να προβαίνουν σε προωθητικές-διαφημιστικές ενέργειες καταβάλλοντας και σημαντικά χρηματικά ποσά, εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών, ενώ παράλληλα έχουν ήδη προχωρήσει σε αποδοχή των κρατήσεων, κυρίως για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - πάντα βάση των εξαγγελιών.

Εντούτοις αυτή τη στιγμή και μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη τους βρίσκονται μετέωροι και εκτεθειμένοι σε πελάτες και προμηθευτές τους. Θεωρούμε ότι αλλαγές της τελευταίας στιγμής δημιουργούν προβλήματα και δημιουργείται μία εικόνα ανταγωνισμού μεταξύ των κυριών και μη κυρίων καταλυμάτων. Κάτι το οποίο στην δεδομένη στιγμή είναι ολέθριο στην ψυχολογία των επιχειρηματιών του τουρισμού, ο οποίος είναι και ο μόνος κλάδος της οικονομίας ο οποίος όλα τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στην Οικονομία της χώρας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στο σύνολο τους (ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τα Ξενοδοχεία, αλλά όλον τον κλάδο) είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν θα επανεκκινήσει παρά μόνο ουσιαστικά για λίγες ημέρες τον Αύγουστο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν υπάρχει οικονομική βοήθεια αποκλειστικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί και να μην μπορέσουν να προχωρήσεις σε δανειοδοτήσεις από τράπεζες οι οποίες λόγω των επενδύσεων σε πάγια, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα από ποιες χώρες θα μπορέσουμε να έχουμε εισροές,  και τέλος φοβόμαστε ότι περιοχές με μικρότερες τουριστικές αφίξεις - αλλά εξίσου σημαντικές στην ανάπτυξη του τουριστικού προφίλ της χώρας μας, θα βρεθούν εκτός κυβερνητικών πλάνων και διεκδικήσεων.

Εκτός των άλλων, υπάρχει και το ζήτημα της λειτουργίας των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης (AIRBNB) στα οποία δεν υφίσταται η υποχρέωση τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και εκτός αυτού δεν υπάρχει και ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου αυτών των καταλυμάτων σε αντιδιαστολή με τα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ όπου αφενός μπορούν να τηρήσουν τα πρωτόκολλα υγιεινής αφετέρου να ελέγχονται ως προς αυτό, και ως γίνεται αντιληπτό δημιουργούνται στο χώρο του τουρισμού συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των εν γένει ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

Διά το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε διευκρίνιση και άμεση επαναφορά στην αρχική σας εξαγγελλία επιτρέποντας το άνοιγμα και των ανωτέρω κατηγοριών καταλυμάτων από 01.06.2020. Θεωρούμε οξύμωρο να επιτρέπεται σε ξενοδοχεία με περισσότερα δωμάτια να λειτουργήσουν και τα αδειοδοτούμενα Τουριστικά Μη Κύρια Καταλύματα να βρίσκονται εκτός του πλάνου, την στιγμή που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις βάση των πρωτοκόλλων, βρίσκονται κυρίως στην επαρχία και εκτός αστικού ιστού, και δεν δημιουργούν ουσιαστικό συνωστισμό. Φοβόμαστε παράλληλα ότι οι επίσημες και αδειοδοτημένες μονάδες θα βρίσκονται σε παύση, τα AIRBNB θα έχουν πλήρη άνθηση. Ένας χώρος και κλάδος ο οποίος δεν ελέγχεται και λειτουργεί ανταγωνιστικά προς επιχειρήσεις οι οποίες και στηρίζουν την ελληνική οικονομία.

Θεωρούμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διαχειριστεί την υγειονομική και οικονομική κρίση με μεγάλη επιτυχία και ως εκ τούτου η επιχειρηματικότητα, και δη η τουριστική, σε αυτή την φάση της επανεκκίνησης χρειάζεται συνολική στήριξη, καθώς και με ηρεμία, ψυχραιμία και βοήθεια από όλους μας, να μπορέσουμε να βγούμε όλοι μαζί από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση... και όχι μόνο οι λίγοι εις βάρος των πολλών».

 

Περισσότερα


Τηλεδιάσκεψη του Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρ. Τριαντόπουλου με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου

 • May 19, 2020

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστο Τριαντόπουλο και μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17.05.2020.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, μετέφερε τις ανησυχίες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για την επόμενη μέρα, αλλά παρουσίασε ενδεικτικά και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με κυριότερο αυτό της έλλειψης ρευστότητας.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης περιλαμβάνονταν, η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελάφρυνσης των πληττόμενων επιχειρήσεων, η ανάγκη θέσπισης ενός ακατάσχετου λογαριασμού ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ενεργοποίηση των μικροπιστώσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αναστολή των παραβόλων σε εμπορικές διαφορές και η παράταση του μέτρου μείωσης των ενοικίων.

Από την πλευρά του ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των μικροπιστώσεων, προχωρά η επεξεργασία σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τις μικροχρηματοδοτήσεις και θα υπάρχουν άμεσες σχετικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα υπάρξει δεύτερη φάση του μέτρου της εισπρακτέας προκαταβολής, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ, ενώ προωθούνται και άλλα προγράμματα και εργαλεία στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που αναμένεται να δώσουν στις επιχειρήσεις την αναγκαία ρευστότητα που απαιτείται ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Τέλος, ανέφερε ότι θα υπάρξει στήριξη της απασχόλησης μέσω σχετικής οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SURE.

 

 

Περισσότερα


Μεγάλη καμπάνια στήριξης της αγοράς σε συνεργασία Επιμελητηρίου-ΟΕΒΕΜ

 • May 14, 2020

 

Μεγάλη καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς με προωθητικές ενέργειες στον τοπικό Τύπο και τα social media προετοιμάζουν από κοινού το Επιμελητήριο Μαγνησίας και οι δύο Ομοσπονδίες Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και  Εμπόρων του Νομού.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Μαΐου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, όπου έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των τριών πλευρών για την καλύτερη προώθηση της τοπικής αγοράς που μόλις τώρα λαμβάνει ξανά ζωή, μετά από δύο μήνες lockdown.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς άλλωστε στην παρούσα φάση είναι η μόνη βασική προτεραιότητα των επαγγελματικών φορέων, καθώς η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας θα επέλθει μόνο με την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την στήριξη μόνο τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η ενότητα, σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία, είναι το ζητούμενο και αυτό γίνεται πράξη με την σημερινή συνάντησή μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης. Η δεκαετία των μνημονίων αποτέλεσε βασικό σχολείο για όλους τους επαγγελματίες που με υπευθυνότητα πρέπει να σταθούν και πάλι στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σε όλο αυτό φυσικά δεν είναι μόνοι. Αρωγός όπως πάντα το Επιμελητήριο Μαγνησίας και οι δύο ΟΕΒΕΜ της περιοχής μας που από κοινού, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσουμε όλες αυτές τις προωθητικές ενέργειες για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Μόνο με ενότητα και αλληλεγγύη άλλωστε επιτυγχάνεται η επιτυχία στα δύσκολα. Ο επαγγελματικός κόσμος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και γι’ αυτό μαζί προχωρούμε, ζητώντας την στήριξη όλων των καταναλωτών της Μαγνησίας και όχι μόνο».

Να σημειωθεί ότι στην συνάντηση το παρών έδωσαν από την πλευρά του Επιμελητηρίου ο Β' Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Σαββάκης, ο Γεν. Γραμματέας Βασίλης Ζαχείλας και ο Οικονομικός Επόπτης Νίκος Αγγελέτος, από την πλευρά της μίας ΟΕΒΕΜ ο αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Λαλίτσας, η Γενική Γραμματέας Δώρα Καναβιτσά, τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννης Φόβος και Νίκος Πλουμιστός, ο Πρόεδρος της δεύτερης ΟΕΒΕΜ κ. Κώστας Τσουράπας και τα μέλη του Δ.Σ. Γιώργος Θεοχάρης και Βάσω Κοντοχρήστου.

Περισσότερα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR