Νέα

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

 • Αρχική
 • Νέα
 • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας»

 • Oct 02, 2018

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει πως ξεκινά την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12η  μεσημβρινή και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης  την περίοδο της οικονομικής κρίσης».

Μέσω του προγράμματος, πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για  νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018. Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν, υποχρεούνται να διατηρήσουν και τις επιχορηγούμενες και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το εγκριθέν διάστημα επιχορήγησης.

Το μέγιστο διάστημα επιχορήγησης των επιχειρήσεων είναι 14 μήνες  (από 1-6-2017 έως 31-8-2018), ενώ το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των επιχειρήσεων για διατήρηση της απασχόλησης ξεκινά την 01-9-2018, όποια και να είναι η ημερομηνία αίτησης και έγκρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και πληρούν  σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, (σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017), με την πρόσληψη πρώην ανέργων, το διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης.
 2. Διατηρούν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 3.Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιχορηγηθούν για προσλήψεις ανέργων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή/και μερικής απασχόλησης σε νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018 και διατηρούν την στιγμή της αίτησης υπαγωγής, θα πρέπει να μετατρέψουν τις εν λόγω συμβάσεις σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης  υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό: α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση,  β) 300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχιστον  τεσσάρων ωρών και άνω  ημερησίως σε πενθήμερη βάση και γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων, το Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

 

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους.
 • Προσλήφθηκαν από τη δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 01-06-2017 έως 31-05-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα  της επιχείρησης, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Τα νομικά πρόσωπα:
 • βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
 •  ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
 • ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
 • αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Περισσότερα


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Sep 28, 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 28/9/2018

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας {ΕΑΕΜ} στα πλαίσια των Καταστατικών της σκοπών και με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας προτίθεται να προβεί σε σύσταση δύο υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Περισσότερα


Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: "Απάνθρωπη και αντιοικονομική η υπερφορολόγηση"

 • Sep 14, 2018

Τα βασικά ζητήματα του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου, του λιμανιού του Βόλου, αλλά και της ρευστότητας στην αγορά τέθηκαν στην εποικοδομητική συνάντηση που είχε το πρωί της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης με το πρώην Υπουργό και στέλεχος του ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη επικεφαλής κλιμακίου του Κινήματος που επισκέφθηκε την περιοχή στο πλαίσιο και της επίσκεψης της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μπασδάνης, έθεσε ως δύο βασικά θέματα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας το περιφερειακό αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, αλλά και το λιμάνι του Βόλου, όπου πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία μαρίνας, αλλά και μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Παράλληλα, ο κ. Μπασδάνης επέδωσε στον κ. Χρυσοχοϊδη την επιστολή που έχει αποστείλει στους αρμόδιους υπουργούς και σε όλους τους τοπικούς βουλευτές αναφορικά στο θέμα της αδυναμίας συνταξιοδότησης εμπόρων & επιχειρηματιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 20.000€ προς τον ΕΦΚΑ {ΟΑΕΕ}, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών προς την χώρα μας.

Από την πλευρά του ο κ. Χρυσοχοϊδης, ενημέρωσε για το ζωηρό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν μεγάλες τουριστικές εταιρείες για το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα βασικά θέματα, όπως αυτό της προσβασιμότητας, καθώς η σύνδεση με την ΠΑΘΕ είναι καθοριστικής σημασίας, της ένταξής του στο πακέτο ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και βασικών υποδομών που θα υποστηρίξουν την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χρυσοχοϊδης, τόνισε ότι για την δεύτερη βασική υποδομή που είναι το λιμάνι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μία σοβαρή κουβέντα με το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε το λιμάνι του Βόλου να καταστεί ένα εμπορικό λιμάνι που θε εξυπηρετεί και την κρουαζιέρα, αλλά και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε ότι μπορεί πριν από 25 ημέρες η Ελλάδα να βγήκε και θεωρητικά από το γ’ πρόγραμμα, ωστόσο το θέμα της ρευστότητας και της αξιοπιστίας της Ελλάδος στις αγορές πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα, καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι οδηγούμαστε στην φτωχοποίηση.

Αυτό μπορεί να αναστραφεί, όπως δήλωσε, μόνο με ανοικτές τράπεζες, κοινωνική ευαισθησία και μία δίκαιη φορολόγηση, και όχι απάνθρωπη και αντιοικονομική υπερφορολόγηση που ισχύει τώρα, που έχει σαν συνέπεια να φεύγουν και οι τελευταίοι επενδυτές.

Υπόμνημα από την πλευρά της ΟΕΒΕΜ κατέθεσε το μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου ο κ. Τρύφωνας Πλαστάρας, ο οποίος και έθεσε μία σειρά ζητημάτων στον κ. Χρυσοχοϊδη, όπως το θέμα των πλειστηριασμών, του ακατάσχετου λογαριασμού για 5 έτη που πρέπει να ισχύσει, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, του εξορθολογισμού των προμηθειών των Τραπεζών, της επαναφοράς των 120 δόσεων, της δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ κοινή παραδοχή στη συζήτηση ήταν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτούργησε με τρόπο που ουσιαστικά, κανείς δεν μπορεί να ενταχθεί.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση τον κ. Χρυσοχοϊδη, υποδέχθηκε η κ. Φούλη Τσιώμου, Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία, μέλη του Κινήματος στην Μαγνησία, αλλά και ο πρώην Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Παύλος Μαβίδης, ο οποίος και καλωσορίζοντας τον κ. Χρυσοχοϊδη στην περιοχή έκανε ειδική αναφορά, ευχαριστώντας δημόσια τον πρώην Υπουργό για στο Αστυνομικό Μέγαρο στη Ν. Ιωνία, ένα μεγάλο έργο, όπου εγκρίθηκε επί ημερών του, την περίοδο 1999-2002, το οποίο και αποτελεί ένα στολίδι για τη Μαγνησία. 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα


Το Επιμελητήριο Μαγνησίας στην 83η ΔΕΘ

 • Sep 05, 2018

Με 14 συνολικά επιχειρήσεις συμμετέχει και φέτος το Επιμελητήριο Μαγνησίας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που εγκαινιάζει στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο εκθεσιακός χώρος του Επιμελητηρίου εκτείνεται σε 100 τετραγωνικά μέτρα, εντός του περιπτέρου της ΚΕΕ (περίπτερο 3 stand 15) και σε αυτόν θα εκθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους δεκατέσσερις επιχειρήσεις από τη Μαγνησία και πιο συγκεκριμένα οι εξής:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - DYNAMIC COACHING LAB

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΚΛΙΔΗ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

3

ΒΗΛΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ –

MOLY THE MYTHIC ANTIDOTE

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ

4

ΓΕΩΡΓΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - KASELAKI.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

5

ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

6

ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

7

ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ (ΚΕΡΑΛΟΙΦΕΣ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ)

8

ΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

9

Α.ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ

10

ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΤΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ

11

ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ

12

ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΟΣΜΗΜΑ

13

ΥΙΟΙ ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

ΧΥΤΗΡΙΑ

14

ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Στα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα εκπροσωπήσει ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, επικεφαλής μελών της Δ.Ε. και Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και ο Διευθυντής αυτού.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Επιμελητηρίων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στο χώρο της ΔΕΘ ο κ. Μπασδάνης υπογραμμίζει σε δηλώσεις του ότι κύριο ζητούμενο πρέπει να είναι η άμεση αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος για να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπασδάνης σημειώνει ότι «θα περιμένουμε να ακούσουμε ακόμη από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις που θα πρέπει να τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς και να έχουν στόχευση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα κόκκινα δάνεια και η ρύθμιση οφειλών στους επαγγελματίες, αποτελούν τροχοπέδη για την βιωσιμότητα του επιχειρείν γι’ αυτό και ευελπιστούμε σε αλλαγή πολιτικής στα αρμόδια υπουργεία που μέχρι τώρα μόνο φιλικά δεν ήταν ως προς την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, εμείς οι επαγγελματίες περιμένουμε τις μεταρρυθμίσεις που κατά καιρούς εξαγγέλλονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά ουδέποτε τις είδαμε να γίνονται πράξεις».

 

 

Περισσότερα


"Λευκή νύχτα" την 1η Σεπτεμβρίου στο Βόλο

 • Aug 27, 2018

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο Μαγνησίας και τον Δήμο Βόλου, για πρώτη φορά στην πόλη μας «Λευκή Νύχτα», μια δράση που θα τονώσει το κλίμα της εμπορικής δραστηριότητας μέσα από μια εορταστική διάθεση.

Η «Λευκή Νύχτα  2018» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018, όπου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά το πρωί 09:00 με 14:30. Θα ανοίξουν ξανά από τις 18:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά πέρα τη 1:00, προσφέροντας τα είδη, που επιθυμούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται πλήθος ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε όλο το εμπορικό κέντρο του Βόλου.       

Η διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής έχει κύριο  σκοπό,  εμείς οι έμποροι να ευχαριστήσουμε το καταναλωτικό κοινό που μας στηρίζει πάντα παρά  τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε . Ακόμη , αποβλέπουμε στην τόνωση της οικονομίας της μικρομεσαίας επιχείρησης και την προβολή της βολιώτικης αγοράς . Η Λευκή Νύχτα είναι μια ευκαιρία για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί, για όλη την οικογένεια και για τους φίλους επισκέπτες της πόλης να προμηθευτούν τα αναγκαία και ό,τι  χρειάζεται ο καθένας σε εξαιρετικές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει μια σειρά από πλούσιες εκδηλώσεις για εκείνη την ημέρα σε όλο το εμπορικό κέντρο. Στην ευρύτερη περιοχή (Κουμουνδούρου – Μεταμορφώσεως & Δημητριάδος – Αλεξάνδρας), έχουν προγραμματιστεί  εκδηλώσεις κάθε είδους, ομορφιάς, γευσιγνωσίας, παιδικής ψυχαγωγίας αλλά και σε κάθε γωνιά του εμπορικού ιστού θα υπάρχουν μουσικά σχήματα και χορευτικές παραστάσεις. Η αγορά θα πλημμυρίζεται από μουσικές και από ευχάριστη γιορτινή διάθεση.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί το γιορτινό κλίμα έχει ορισθεί η διακοπή της κυκλοφορίας για τις οδούς από Σπ. Σπυρίδη έως Γκλαβάνη από το ύψος 28ης Οκτωβρίου έως Δημητριάδος και Σωκράτους. Ακόμη, εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους εκ των προτέρων να ρυθμίσουν ζητήματα που αφορούν το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους και λοιπές υποχρεώσεις προς αυτούς, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και όχι τη λειτουργία του καταστήματος τους πέραν τις 3:00 π.μ. Η συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου επιβάλλεται προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων σε περίπτωση τυχαίου ελέγχου από αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναμένουμε πλήθος κόσμου να αγκαλιάσει την εμπορική εκδήλωση και η συμμετοχή όλων θα σημάνει την καθολική επιτυχία της.  Μας ενδιαφέρει η «Λευκή Νύχτα» να γίνει θεσμός για την πόλη μας, να γίνει τόπος εμπορικού προορισμού, να γοητεύσει τους επισκέπτες, να διασκεδάσουν και να μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. 

Ο εμπορικός κόσμος του Βόλου σας περιμένει όλους να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.


Χορηγοί: Ροταριανός Όμιλος Βόλου, Volonakinews

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ΙΕΚ Δήμητρα Βόλου για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις.

 

 

 

 

 

Περισσότερα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 • Aug 24, 2018

To Επιμελητήριο Μαγνησίας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Περισσότερα


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

 • Aug 21, 2018

Με αφορμή την έξοδο από τα μνημόνια, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης σε τηλεοπτικές τους δηλώσεις σημείωσε: «Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από σήμερα είναι η απαρχή μίας μεταμνημονιακής εποχής, όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε τις απώλειες που γνώρισε η ελληνική οικονομία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Αυτή την στιγμή το χρέος είναι υψηλότερο από κάθε άλλη φορά. Θα θυμίσω ότι το 2008 το χρέος ανέρχονταν στα 265 δις -δηλαδή στα 109% του ΑΕΠ- ενώ το οικονομικό έτος 2017 που έκλεισε το χρέος ανήλθε στα 317 δις, δηλαδή στα 179% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα ιστορικό χαμηλό για το χρέος, με την έννοια ότι σε τόσο υψηλά επίπεδα, δεν είχε φτάσει ποτέ το δημόσιο χρέος.

Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των ετών θα έχουμε τη δυνατότητα, δανειζόμενοι από την αγορά, να διορθώσουμε αυτή την εικόνα. Βέβαια, θα απαιτηθούν πολλά χρόνια ακόμη, και θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του χρέους και παράλληλα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ακόμη, ας μην ξεχνούμε ότι η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε μία απώλεια ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό που ανήλθε στο μισό εκατομμύριο.

Αυτή την στιγμή η Ελλάδα αριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους. Στην ηλικία έως των 29 ετών, το 2008 η ανεργία ανέρχονταν στο 16%, ενώ τώρα ανέρχεται στο 36%.

Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό του βραχνά της υπερφορολογήσης. Γι’ αυτό δεν μπορεί να μιλάμε για προσέλκυση επενδύσεων σε μία χώρα που θέλει να αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει το φορολογικό μοντέλο. Επιτέλους στη ατζέντα της συζήτησης θα πρέπει να τεθούν σοβαρά τα ζητήματα του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, της δραστικής μείωση της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης των δημόσιων διαδικασιών.

Οι ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει να τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς που θα πρέπει να έχουν στόχευση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος, θα πρέπει να δούμε πώς θα διορθώσουμε την κατάσταση με τα αγκάθια που υπάρχουν αυτή την στιγμή όπως είναι τα κόκκινα δάνεια και η ρύθμιση οφειλών στους επαγγελματίες, ώστε να μην βιώσουμε – και μάλιστα σύντομα- ακραίες καταστάσεις αναφορικά στις επιχειρήσεις».

Περισσότερα


Δελτίο Τύπου

 • Aug 20, 2018

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (Δημητριάδος 176) στο Βόλο στις 10.30 π.μ., ανοικτή εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 για υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADE.

Περισσότερα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

 • Aug 20, 2018

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συνεχίζοντας τις δράσεις του, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, αποφάσισε να συμμετάσχει –εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τις τοπικές επιχειρήσεις- στην 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, που διοργανώνεται από 12 έως και 16 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ SIAL PARIS 2018

 • Aug 10, 2018

Μετά την επιτυχημένη παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL PARIS 2016, το Επιμελητήριο Μαγνησίας συνεχίζοντας τις δράσεις του, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την προβολή – προώθηση των προϊόντων τους αποφάσισε να συμμετάσχει στη SIAL 2018 που διοργανώνεται από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018, στo Παρίσι.

Περισσότερα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR