Home Logo

Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός Επιμελητηρίου για "Παροχή Προγράμματος Προαιρετικής κάλυψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας"

Διαγωνισμός Επιμελητηρίου για "Παροχή Προγράμματος Προαιρετικής κάλυψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την “Παροχή Προγράμματος Προαιρετικής κάλυψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας» προϋπολογισμού  39.990,00 € με το Φ.Π.Α. 24% με CPV: 66512200-4 - Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στην έδρα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176, Τ.Κ.: 38221, Βόλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 19/2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ΑΔΑ: ΩΣΙ0469ΗΛΝ-ΟΑΕ) , στις 09/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 06/09/2021 και ώρα 14:00΄. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας : www.cci-magnesia.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.cci-magnesia.gr).

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να επικοινωνούν με το Τμήμα Οικονομικού του Επιμελητήριο Μαγνησίας (αρμόδια υπάλληλος: κα. Μαρία Καραγιάννη, τηλ. 2421094723, e-mail: oikonomiko@cci-magnesia.gr ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ


DOWNLOADS:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διακήρυξη διαγωνισμού
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
espd-request.xml (zip)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

banner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner image
banner imagebanner imagebanner imagebanner image
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR