• Στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα
 • Στηρίζουμε την τοπική οικονομία
 • Αναδεικνύουμε τον τόπο μας


20/11/2017   -   Σχολή Επιχειρηματικότητας Think Young στο Βόλο                15/11/2017   -   Παράδοση επιταγών του κληροδοτήματος Π. Ζούλια στα Ιδρύματα                08/11/2017   -   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ                06/11/2017   -   Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ                06/11/2017   -   Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                31/10/2017   -   Στο Βόλο η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος                20/10/2017   -   Χιλιάδες επισκεπτών στην Γιορτή Ψωμιού                11/10/2017   -   Επιχειρηματικότητα & Αγροτική Ανάπτυξη                09/10/2017   -   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο για το Κρασί από το Επιμελητήριο Μαγνησίας                29/09/2017   -   Διεθνές Συνέδριο για το κρασί από το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο Forum στις 6 και 7 Οκτωβρίου               

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Βρείτε την επιχείρηση του κλάδου που σασ ενδιαφέρει

Περισσότερα

Ε-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Συνδρομή - Πιστοποιητικά Χωρίς Αναμονή

Περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ.

Υποχρέωση αυτοαπογραφής των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Δωρεάν ιστοσελίδα για τα μέλη μας

Περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αποκτήστε σήμερα την ψηφιακή σας υπογραφή

Περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

17 Jul

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: Δεκατεσσάρων (14) Πλωτών Ελαστικών Προσκρουστήρων Πεπιεσμένου Αέρα (High Pressure Floating Pneumatic Rubber Fenders)ια τον Εμπορικό Λιμένα Βόλου προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 31/07/2017 και ώρα 17.00.

 

Περισσότερα


03 Apr

Διαγωνισμός γι την προμήθεια καφέ στην Αεροπορική Βάση Λάρισας

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό.

Περισσότερα


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Νέα Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

 • Nov 23, 2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

Περισσότερα


Προκήρυξη της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

 • Nov 10, 2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα


15336

Ενεργά Μέλη - 31/8/17

53

Εγγραφές Αυγούστου 2017

40

Διαγραφές Αυγούστου 2016

60

Προσωρινό Ισοζύγιο 2017


LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR